Ansatte

Marte Schulz
styrer

Marte har vært ansatt siden 2018, først som pedagogisk leder for de minste og som styrer siden høsten 2021.

Marte er utdannet førskolelærer ved høyskolen i Oslo med fordypning i organisasjon og ledelse, og startet høsten 2022 på nasjonal lederutdanning for styrere.

Anne B. Hansen
pedagogisk leder

Anne har vært ansatt som pedagogisk leder i Østheim Barnehage siden oppstart 2003. Anne er utdannet pedagogisk assistent og har erfaring som styrer. Anne har ansvaret for språkrommet og førskolegruppen.

Karolina Krok
pedagogisk leder

Karolina har vært ansatt som pedagogisk leder i Østheim barnehage siden august 2018. Karolina er ansvarlig for torget og er også en stor pådriver for Reggio Emilia-pedagogikken i prosjektarbeidet.

Isabel Fernandez
pedagogisk leder

Isabel har vært ansatt som pedagogisk leder siden høsten 2021, etter et halvt år som vikar. Hun leder småbarnsavdelingen og har musikksamlinger med de eldre barna.

Sverre Sønstabø
assistent

Sverre har vært ansatt i Østheim Barnehage siden høsten 2008. Han har musikksamlinger og prosjekt med de store barna.

Jason Kitt
assistent

Jason har vært ansatt i Østheim Barnehage siden høsten 2012. Jason er utdannet arkitekt og er ansvarlig for ateliéet, prosjekt og tur.

Andrea Bjærke
assistent


Liv Karin Sælle
assistent


Mille Reyes
kj
økkenassistent