ansatte

karolina

pedagogisk leder

store barn

ansatt siden 2018

jason

pedagogisk leder på disp

store barn

ansatt siden 2018

kine

pedagogisk leder

små barn

begynner 1.desember 2023

tor kenneth

pedagogisk medarbeider

ansatt siden 2023

liv karin

pedagogisk medarbeider 

ansatt siden 1999

rasmus

pedagogisk medarbeoder 

ansatt siden 2023

katrine

pedagogisk medarbeider 

ansatt siden 2023

elise

pedagogisk medarbeider

ansatt siden 2023

anne

ansvarlig for førskolegruppen

ansatt siden 1991

mille

kjøkkenassistent

ansatt siden 2018

marinela

ekstraressurs

ansatt siden 2022

marte

styrer

ansatt siden 2018