østheim barnehage

vi skal få frem det beste i hver og en 

Østheim barnehage er en privat én-avdelings barnehage på Jar, vis-a-vis Grav barneskole. Barnehagen er foreldreeid, organisert som en ideell forening og godkjent for 35 barn i alderen 26 år.

«Jeg anbefaler Østheim veldig mye. De er skikkelig greie der, og nå har de til og med fått egen kunstgressfotballbane!»

 – Oskar, 8 år, tidligere Østheim-barn

hva er det beste med østheim barnehage?

ordsky med spesielt følgende ord uthevet: trygghet, trygg, engasjement, personalet, omsorg, varme, flinke ansatte

Ordskyen vår fra foreldremøtet høsten 2021 henger i glass og ramme på veggen til stor glede og motivasjon!